ana sayfa >meme hastalıkları > meme kanseri > tanı


  anatomi ve epidemiyoloji > risk faktörleri > tanı > evreleme > tedavi > korunma > ender görülen kanser tipleri
  Tanı
Diğer bütün muayeneler gibi meme muayenesi de anamnez (öykü alınması) ile başlar. Anamnez alırken sorulması gerekli olan soruların en önemlileri şunlardır:

 • Şikayetiniz nedir?
 • Şikayetiniz ne zaman başladı?
 • Nasıl fark ettiniz?
 • Daha önce hiç doktor muayenesi veya tetkik yapıldı mı?
 • İlk adet yaşınız nedir?
 • Halen adet görüyor musunuz? Adetleriniz düzenli mi? Şikayetleriniz ile adetler arasında bir ilişki var mı?
 • Menopoza girdiyseniz kaç yaşında?
 • Çocuğunuz var mı? Varsa kaç tane?
 • İlk hamileliğiniz de kaç yaşındaydınız?
 • 1. derece (anneniz, kız kardeşleriniz veya kızlarınız) veya 2. derece yakınlarınızda (teyze, hala, yeğenler) meme kanseri veya yumurtalık kanseri hastası var mı?
 • Daha önce hiç meme biyopsisi yaptırdınız mı? Sonucu nedir?
 • Doğum kontrol hapı veya hormon tedavisi kullandınız mı?
 • Sürekli kullandığınız ilaçlar nelerdir?


Meme kanserinin en sık görülen belirtisi ağrısız bir kitlenin varlığıdır. Meme kanserinin daha seyrek görülen belirtileri arasında meme derisinde ödem, çekinti ve meme başından kanlı akıntı olması ve meme başının içe doğru dönmesi sayılabilir.

Meme kanserinin tedavisinde başarılı olabilmek için hastalığı erken yakalamak çok önemlidir. Bunun için;
 • Hastalardan iyi bir öykü alınmalı
 • İyi bir fizik muayene yapılmalı
 • Görüntüleme yöntemlerine başvurulmalı (mamografi ve ultrasonografi)
 • Gerekiyorsa biyopsi yapılmalıdır

Önerilen 20 yaşından sonra her ay kadınların meme muayenelerini kendi kendilerine yapmaları, 40 yaşından sonra yılda bir kez doktor muayenesinin yapılması ve uygun görülen görüntüleme yönteminin uygulanmasıdır. Çeşitli risk faktörleri nedeniyle meme kanseri açısından yüksek riskli kabul edilen kadınlarda ise doktor muayenesi ve yıllık izlem daha erken yaşlarda başlamalıdır.

 • Fizik muayene
 • Kendi kendini muayene
 • Görüntüleme yöntemleri
 • Biyopsi

  Fizik muayene

  Doğru tanı için iyi ve ayrıntılı bir fizik muayene esastır. Memesiyle ilgili hiçbir yakınması olmayan bir kadın 40 yaşından itibaren yılda bir kez uzman bir hekim tarafından görülmelidir. Memesinde izlenmesi gereken herhangi bir sorun saptanan hastalar daha yakın aralıklarla izlenebilir.

  Başka hiçbir tanı yöntemi ile gösterilemediği (mamografide hiçbir şüpheli lezyon görülmezken) halde sadece fizik muayene ile tanı konan meme kanseri olguları vardır.

  Meme muayenesi için en uygun dönem adet kanamasının bitiminden sonraki ilk haftadır.

  Meme muayenesi sırasında hastanın kendi kendini nasıl muayene edeceği de anlatılır. Meme muayenesinin nasıl yapıldığı kendi kendini muayene bölümünde ayrıntılı olarak anlatılmıştır.