ana sayfa > tiroid ve paratiroid cerrahisi
  Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi
  • Tiroid bezi hastalıkları
  • Paratiroid bezi hastalıkları


    Endokrin Cerrahi tanımı vücudun iç salgı yapan bezlerinin operasyon gerektiren bazı hastalıklarında uygulanan cerrahi tedavileri belirtir. İç salgı bezi demek salgıladığı hormonları direkt olarak kan dolaşımına veren bezler anlamını taşır.

    Bu başlık altında sıklıkla incelenen iç salgı bezlerine ait hastalıklar tiroid bezi hastalıkları (nodüler guatr, zehirli guatr, tiroid kanseri, vb.), paratiroid bezi hastalıkları (tek bir bezde adenom, bütün bezlerde büyüme-hiperplazi, vb.) ve adrenal (böbrek üstü) bezi hastalıklarıdır. Pankreas ise hem iç hem de dış salgı yapma özelliğinde olan bir organdır.

    Bu organlara ait hastalıkların cerrahi tedavisinde son on yılda önemli gelişmeler sağlanmıştır. Paratiroid adenomlarının tedavisinde uygulanan minimal invaziv girişimler ve adrenal bez cerrahisinde laparoskopik tekniklerin uygulanmaya başlaması sayesinde hastaların operasyon sonrası konforunda artış sağlanmıştır.