ana sayfa > meme hastalıkları > meme kanseri > korunma


  anatomi ve epidemiyoloji > risk faktörleri > tanı > evreleme > tedavi > korunma > ender görülen kanser tipleri
  Korunma
Meme kanseri önlenebilen bir hastalık değildir. Ancak ortaya çıkma olasılığı azaltılabilir. Meme kanseri riskini azaltıcı etkisi kanıtlanmış olan üç yaklaşım vardır. Ancak bu risk azaltıcı tedaviler, meme kanseri olma riski son derece yüksek olan sınırlı bir hasta grubuna uygulanır:

  • Profilaktik (koruyucu) mastektomi
  • Profilaktik ooferektomi (koruyucu amaçla yumurtalıkların çıkartılması)
  • İlaç ile korunma (tamoksifen)


    Yaşam biçiminde yapılacak değişikliklerin meme kanseri riskini azalttığı gösterilememiştir ancak daha sağlıklı bir hayat için bu önerilere uymakta fayda vardır (düşük yağ içeren diyet, alkol alımının kısıtlanması, sigara içilmemesi, egzersiz yapılması ve ideal vücut ağırlığının korunması gibi).

    Profilaktik ooferektomi (koruyucu amaçla yumurtalıkların çıkartılması)

    35 yaşından genç kadınların her iki yumurtalığının da çıkartılması meme kanseri riskini %60 oranında azaltmaktadır. Ancak bu işlemin sonucunda erken menopoza bağlı ciddi bazı yan etkilerin oluşması kaçınılmazdır (osteoporoz, kardiovasküler hastalık riskinde artma). Bu tip bir işleme karar vermeden önce mutlaka hem meme hem de yumurtalık kanseri açısından riskin arttığı genetik bir yatkınlığın ortaya konmasına gerek vardır.Genetik olarak aynı zamanda over kanseri riski de yüksek olan kadınlar dışında uygulanmaz