ana sayfa > meme kanseri giriş
  Meme Kanseri Giriş
Meme kanseri memenin süt
kanalcıklarından (duktal yapılardan)
veya lobüllerinden gelişebilir.
Kanser hücreleri damar ve lenf yollarına
ulaştıklarında ise vücudun diğer bölümlerine
yayılma özelliği kazanırlar. Kanserin bu şekilde
vücudun diğer bölgelerine yayılmasına metastaz
adı verilir. Her tümör kanser değildir. Kanser terimi kötü huylu olan tümörler için kullanılır. Kanser özelliği olan tümörler metastaz yapma eğiliminde olurlar ve bu tip kanserlerde hayatta kalım süresi kısalır.