ana sayfa > minimal invazif endokrin cerrahi
  Minimal İnvazif Endokrin Cerrahi
 • Minimal invazif tiroid cerrahisi
 • Minimal invazif paratiroid cerrahisi  Minimal invazif tiroid cerrahisi

  Tiroid bezinin özel bazı cerrahi gereçler ve görüntü büyütme sistemleri kullanılarak 2.5 – 4 cm uzunluğunda bir kesiden çıkartılmasıdır. Tiroid küçük ve hastanın boyun yapısı uygunsa yapılabilir.

  Avantajları:
  • Ameliyat sonrası ağrı çok daha azdır
  • Son derece küçük bir ameliyat sonrası iz kalır
  • Ameliyat sonrası işe dönüş hızlıdır.
  Minimal invazif paratiroid cerrahisi

  Biyokimyasal testlerle "primer hiperparatiroidi" tanısı konduktan sonra ultrasonografi ve/veya sintigrafi ile tek bir paratiroid bezinde adenom olduğu gösterilebilirse 2 cm uzunluğunda bir cilt kesisi (orta hatta veya boynun yan tarafında) yapılarak sadece o paratiroid bezine yönelik bir cerrahi girişim ile hasta paratiroid çıkarılır.

  Avantajları:
  • Lokal anestezi ile yapılabilir
  • Ameliyat sonrası ağrı çok daha azdır
  • Ameliyat sonrası daha iyi bir kozmetik sonuç elde edilir
  • Hastanede kalmaya gerek olmayabilir.
  • Ameliyat sonrası işe dönüş hızlıdır.