ana sayfa > meme hastalıkları > meme kanseri > Ender görülen kanser tipleri


  anatomi ve epidemiyoloji > risk faktörleri > tanı > evreleme > tedavi > korunma > ender görülen kanser tipleri
  Ender Görülen Kanser Tipleri
 • İnflamatuvar Meme Kanseri
 • Memenin Paget Hastalığı
 • Erkekte Meme Kanseri
 • Gebelik ve Meme Kanseri


  İnflamatuvar Meme Kanseri

  • Tüm meme kanserlerinin %1.5-3’ünü oluşturur.
  • Meme dokusu yaygın biçimde kızarık ve hassastır, meme cildinde çekintiler görülebilir.
  • Bu görüntüsü nedeniyle meme enfeksiyonu (mastit) ile karıştırılabilir ve antibiyotik ile tedavi edilmeye çalışılır.
  • Memede kitle ele gelebileceği gibi her hangi bir kitle oluşturmaksızın yaygın olarak da bulunabilir.
  • Klinik gidişi oldukça hızlı ve kötü olan bir meme kanseri tipidir.
  • Hastaların yaklaşık 2/3’ünde tanı anında koltuk altı lenf bezlerine tümör yayılımı söz konusudur.
  • TNM evreleme sistemine göre IIIB gibi kabul edilir.
  • Tedavisi öncelikle sistemik kemoterapi ve uygunsa hormonoterapi yapılmasıdır. Bu tedavilere yanıt alınabilirse cerrahi tedavi (mastektomi) denenebilir.