ana sayfa > meme hastalıkları > meme kanseri > Ender görülen kanser tipleri


  anatomi ve epidemiyoloji > risk faktörleri > tanı > evreleme > tedavi > korunma > ender görülen kanser tipleri
  Ender Görülen Kanser Tipleri
 • İnflamatuvar Meme Kanseri
 • Memenin Paget Hastalığı
 • Erkekte Meme Kanseri
 • Gebelik ve Meme Kanseri


  Erkekte Meme Kanseri
  • Tüm meme kanserlerinin %1’inden daha azını oluşturur.
  • Kuzey Amerikalı ve İngiliz erkeklerde, yahudilerde ve zencilerde görülme sıklığı yüksektir.
  • Sıklıkla yaşlı erkeklerde görülür; 60-69 yaşları arasında en sıktır. Hastaların yaklaşık olarak beşte birinde kanser saptanmadan önce jinekomasti (erkek memesinin kadın memesine benzer şekilde büyümesi) vardır. Ayrıca bazı kromozomal anomalilerde, östrojen tedavisi veya endojen yüksek östrojen düzeyleri olanlarda, radyoterapi ve travma sonucu geliştiği de iddia edilmiştir.
  • Hastalığın tablosu kadınlardaki ile aynıdır.
  • Memede kitle, meme başı çekintisi ve akıntısı, kitlenin cildi tutması,  yara ve ağrı şikayetleri olabilir.
  • Tümörün aynı evrede olduğu kadınlarla eş benzer sağkalım sürelerine sahiplerdir ancak tanı konduğu anda olguların büyük çoğunluğu ileri evre (evre III ve IV) oldukları için hayatta kalım oranları daha kötüdür.
  • Klasik tedavi yöntemi modifiye radikal mastektomi (memenin tümünün alınması ve koltuk altı lenf bezlerinin meme ile ilgili olanlarının çıkartılması). Günümüzde koltuk altı lenf bezlerinde klinik olarak tutulma yoksa sentinel lenf bezi örneklemesi uygulanmaktadır. Gerekirse ameliyat sonrası radyoterapi yapılır, kemoterapi ve hormonoterapi gibi ek tedaviler uygulanır.