ana sayfa > endokrin cerrahi > paratiroid bezi hastalıkları
  Paratiroid Bezi Hastalıkları

  • Anatomi
  • Parathormon ve kalsiyum dengesi üzerine etkisi
  • Paratiroid bezi hastalıkları
  • Tanı
  • Tedavi


  • Tanı

    Kanda kalsiyum ve parathormon düzeyleri yükselmiştir. Ultrasonografi ve MIBI sintigrafisi ile %90'ın üzerinde oranda hastalığın hangi paratiroid bezinde olduğu ortaya konabilir.