ana sayfa > endokrin cerrahi > paratiroid bezi hastalıkları
  Paratiroid Bezi Hastalıkları

 • Anatomi
 • Parathormon ve kalsiyum dengesi üzerine etkisi
 • Paratiroid bezi hastalıkları
 • Tanı
 • Tedavi


 • Tedavi

  Şikayeti veya hastalığa ait bulgusu olan bütün primer hipertiroidi hastalarına operasyon önerilmelidir. Son yıllarda belirgin şikayeti olmasa bile rastlantısal olarak tanı konmuş olgularda bile cerrahi tedavinin uzun dönemde daha iyi sonuçlar verdiği gösterilmiştir.

  Paratiroid bezlerinin klasik ameliyatı, tiroid ameliyatlarına benzer şekilde deri kesisi yapılması ve bütün paratiroid bezlerin görülmesidir . Bu tip bir cerrahi planlanıyorsa ilk ameliyattan önce mutlaka görüntüleme yöntemleriyle patolojinin gösterilmesine gerek yoktur; zaten operasyon sırasında bütün paratiroid bezleri değerlendirilecektir. Bu tip bir ameliyatın tecrübeli endokrin cerrahların elinde %95 oranında başarı sağladığı gösterilmiştir.
  • Paratiroid bez hiperplazisinde (4 bezde de hastalık varlığında),
  • Sekonder ve tersiyer hiperparatiroidizmde,
  • Paratiroid kanseri teşhisi konmuşsa,
  • Bazı ailesel endokrin hastalıklara eşlik eden olgularda mutlaka bu şekilde bir boyun eksplorasyonu yapılmalıdır.
  Son yıllarda en sık uyguladığımız ameliyat ise minimal invazif paratiroidektomidir. Biyokimyasal testlerle tanı konduktan sonra ultrasonografi ve/veya sintigrafi ile tek bir paratiroid bezinde adenom olduğu gösterilebilirse ufak bir cilt kesisi (orta hatta veya boynun yan tarafında) yapılarak sadece o paratiroid bezine yönelik bir cerrahi girişim yapılabilir.

  Avantajları:
  • Lokal anestezi ile yapılabilir
  • Ağrı çok daha azdır
  • Ameliyat sonrası daha iyi bir kozmetik sonuç elde edilir
  • Hastanede kalmaya gerek olmayabilir veya sadece bir gece kalınır
  • Ameliyat sonrası işe dönüş hızlıdır.
  Minimal invazif paratiroidektomi tecrübeli ellerde ve hasta seçimi iyi yapılmış ise %95 dolayında başarı sağlar.

  Operasyon sonrası hastaların geçici hipokalsemileri (kan kalsiyum düzeyinde düşme) olabilir. Bu dönemde hastalar ağız yoluyla kalsiyum ve D vitamini desteği yapılarak veya gerektiğinde damar yoluyla kalsiyum verilerek tedavi edilirler.