ana sayfa > endokrin cerrahi > tiroid bezi hastalıkları
  Tiroid Bezi Hastalıkları
  • Anatomi
  • Tiroid Bezi Hormonları
  • Tiroid Bezi Hastalıkları
  • Tanı
  • Tedavi


  • Tiroid Bezi Hormonları

    Büyüme, gelişme ve çeşitli metabolik olaylar için gerekli olan tiroid hormonları tiroid bezi tarafından sentezlenir, depolanır ve salgılanır. Tiroid hormonları tiroksin (T4) ve triiyodotironinin (T3) fazla salgılanmaları metabolizma hızını artırırken, salgılanmalarının azalması metabolizma hızını yavaşlatacaktır. Tiroid hormonlarının salgılanmasında hipofizden salınan tiroid stimulan hormon (TSH) ve hipotalamustan salgılanan tirotiropin releasing hormon (TRH) düzenleyici rol oynarlar.

    Tiroid hormonlarının yapısındaki en önemli madde iyottur. İyot besinlerle alındıktan sonra tiroid bezinde çeşitli mekanizmalarla tiroid hormonlarının yapı taşını oluşturur. İyot tüketimi ve iyot metabolizmasındaki değişiklikler tiroid bezi fonksiyonlarını ve tiroid hastalıklarının ortaya çıkmasını etkiler.