ana sayfa > endokrin cerrahi > tiroid bezi hastalıkları
  Tiroid Bezi Hastalıkları
 • Anatomi
 • Tiroid Bezi Hormonları
 • Tiroid Bezi Hastalıkları
 • Tanı
 • Tedavi


 • Tiroid Bezi Hastalıkları

  Tiroid bezinin iki grup hastalığı vardır:
  1. Tiroid bezinin fonksiyonlarında bozukluk
   1. Tiroid hormon salgılanması azalması – hipotiroidizm
   2. Tiroid hormon salgılanması artması – hipertiroidizm (zehirli guatr)
   Hipotirodizme bağlı olabilecek belirtiler halsizlik, kilo alma, saçlarda dökülme ve ciltte kurumadır. Hipertiroidizme (zehirli guatr) bağlı belirtiler ise çarpıntı, huzursuzlık, ellerde titreme, terleme, iştahın iyi olmasına rağmen kilo kaybetmedir. Gerek hipotiroidizm, gerekse hipertiroidizmin belirtileri, birçok başka nedenle ortaya çıkabilir. Laboratuvar incelemesinde kanda tiroid hormonu seviyesi normal olan bir hastada bu belirtilerin varlığında tiroid dışı nedenler aranmalıdır.

  2. Tiroid bezinin yapısal hastalıkları

  3. Tiroid bezinin büyümesine guatr denir. Büyüme tiroidin bütününde, içinde nodül olmadan gerçekleşebilir (diffüz guatr) veya nodüller oluşabilir. Nodül, tiroid bezinin içinde yer kaplayan bir kitle anlamına gelir. Sadece tiroid hormonunun göllendiği yapılar (koloidal nodül) olabileceği gibi, tiroid tümörleri de nodül olarak ortaya çıkar. Türkiye’de erişkin nüfusta kolllodal (tiroid hormonu göllenmesine bağlı) nodüller çok yaygındır. Bu nodüller, çok büyük olup, solunum veya yutma güçlüğü yapmadıkça, tedavi gerektirmezler.


   Tiroiditler

   • Tiroid bezinin enflamatuvar bazı hastalıklarını ifade eder.
   • Çok az bir bölümü mikroorganizmaların oluşturduğu enfeksiyöz tiroiditlerdir.
   • Daha sık rastlanılan otoimmün (vücudun kendi hücrelerine karşı bilinmeyen nedenle reaksiyon göstermesi) kökenli olan Hashimato tiroiditidir.
   • Tiroid bezi fonksiyonları çok değişkenlik gösterir. Başlangıçta geçici bir hipertiroidizm dönemi olabilir ancak tiroid folikül hücrelerinin harabiyetine bağlı olarak ilerleyen dönemlerde tiroid fonksiyonları normale döner hatta uzun dönemde hipotiroidizm gelişebilir.
   • Gerektiğinde ilaç tedavisi ile kanda tiroid hormone seviyesinin normal olması sağlanır.
   • Tiroiditlerin cerrahi tedavisine gerek yoktur ancak özellikle Hashimato tiroiditi olan hastalar iyi takip edilmelidirler.

   Tiroid kanserleri

   • Tiroid kanserleri ülkemizde görülme sıklığı en hızla artan kanserdir. Her iki cinste özellikle genç erişkin yaşlarda görülme sıklığı çok artmaktadır.
   • Ülkemizde tiroid kanserlerinin yaklaşık %95'i folliküler hücrelerden köken alan iyi diferansiye (tiroid hücesinin temel özelliklerini kaybetmemiş) tümörlerdir. Bu gruba papiller, foliküler ve Hürthle hücreli kanserler dahildir. Medüller tiroid kanseri tiroid kanserlerinin çok küçük bölümünü oluşturur.Anaplastik kanser ise tiroid kanserinin son derece ender görülen ve sıklıkla öldürücü olan tipidir.  
   • Tiroid kanserleri arasında en sık görülen papiller tiroid kanseridir. Çok iyi seyirli bir kanser tipidir.  Özellikle genç hastalarda, doğru tedavi uygulanırsa, öldürücülüğü sıfıra yakındır.
   • Tiroid kanserlerinin tedavisi tiroid bezinin tamamının alınması anlamına gelen total tiroidektomi ve gerekli olan boyun lenf nodlarının da çıkartılmasıdır. Bazı hastalarda cerrahi tedaviden sonra radyoaktif iyot tedavisi gerekir.