ana sayfa > endokrin cerrahi > tiroid bezi hastalıkları
  Tiroid Bezi Hastalıkları
 • Anatomi
 • Tiroid Bezi Hormonları
 • Tiroid Bezi Hastalıkları
 • Tanı
 • Tedavi


 • Tanı
  • Muayene
  • Tiroid fonksiyon testleri (serbest T3, serbest T4 ve TSH)
  • Diğer laboratuvar tetkikleri (antimikrozomal antikorlar, tiroglobulin)
  • Tiroid ultrasonografisi
  • Tiroid bezi sintigrafisi
  • İnce iğne aspirasyon biyopsisi
  Tiroid bezi hastalıklarına ait belirtilerin bir çoğu özgün olmayan (non-spesifik) yakınmalardır. Büyük guatrı olan hastalarda sıklıkla yutma güçlüğü, nefes almada zorluk ve boğulma hissi gibi belirtiler vardır. Ağrı sık rastlanan bir yakınma değildir. Ses değişikliği önemli bir belirti olabilir. İyi huylu ya da kötü huylu tiroid bezi hastalığına ait aile öyküsünün olması, önceden radyasyona maruz kalma, guatrın yaygın olduğu bölgede yaşama veya bazı ilaçların kullanımı gibi bilgiler de önemlidir.

  Tiroid bezinin muayenesi gözlem ile başlar. Tiroid bezinde büyüme veya tiroid kitlelerinin bir kısmı, yutkunma ile hareket ettikleri için, kolaylıkla ortaya konabilirler. Eğer hastanın zayıf bir boynu yoksa normal tiroid dokusu ele gelmeyeblilir. Muayenede boyun lenf bezleri de değerlendirilmelidir.

  Her hastada tiroid fonksiyon testlerine bakılmalıdır. Antitiroid antikorlar ( otoimmün hastalıklarda) ve tiroglobulin düzeyi (tiroid kanseri nedeniyle operasyon sonrası takipte) gibi laboratuvar tetkiklerine daha özel durumlarda ihtiyaç duyulur.

  Tiroid ultrasonografisi tanıda günümüzde tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde en değerli yöntemdir. Tiroid bezinin boyutunu, yapısını, nodül varsa bunun solid veya kistik olduğunu, çapını değerlendirmemizi sağlar. Nodül çapının takibinde ve iğne biyopsisine kılavuzluk yapması için de kullanılır.


  Tiroid sintigrafisi tiroid hastalıklarının çok küçük bir bölümünde ayırıcı tanıda yardımcıdır.Nodülün sintigrafideki görünümü (sıcak veya soğuk nodül) içindeki patoloji konusunda güvenli bilgi vermez. Ultrasonografi ve ince iğne aspirasyon sitolojisinin çok gelişmesi ile nodül değerlendirmede sintigrafinin değeri kalmamıştır.


  Tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi %95 gibi yüksek doğruluk oranına sahip olan bir incelemedir. Ultrasonografi eşliğinde yapılmalıdır. Tiroid nodüllerine yaklaşımda takip veya operasyon kararını vermede oldukça önemli bir aşamadır. İnce iğne biyopsi sonucu şüpheli veya malign (kötü huylu) olduğunda ameliyat kaçınılmazdır. Yetersiz sonuç elde edilirse işlem bir süre sonra tekrar edilmelidir. Sonuç benign yani iyi huylu bir nodül olduğunu gösteriyorsa ve bası belirtileri gibi başka sorunlar yoksa, tedavi gerekmez.