ana sayfa > endokrin cerrahi > tiroid bezi hastalıkları
  Tiroid Bezi Hastalıkları
 • Anatomi
 • Tiroid Bezi Hormonları
 • Tiroid Bezi Hastalıkları
 • Tanı
 • Tedavi


 • Tedavi

  Hipotiroidizmi düzeltmek için dışarıdan tiroid hormonu vermek gerekir. Tiroid hormonu, zaten insan vücudu tarafından üretilen bir madde olduğu için, bir ilaç değildir; doğru dozda kullanıldığında hiçbir yan etkisi yoktur.Hipertiroidizm (zehirli guatr) varsa antitiroid ilaçlar ile hastanın tiroid fonksiyonları normale getirilir.Hastaların küçük bir bölümünde ilaç tedavisi yeterli olmaz ve cerrahi tedavi veya radyoaktif iyot tedavisi gerekebilir.

  Tiroid bezinin cerrahi tedavi gerektiren hastalıkları:
  • Tiroid tümörleri
   • kanserler
   • adenomlar (iyi huylu tümörler)
  • Bası belirtileri yapacak kadar büyük, veya akciğere doğru uzanan (retrosternal) guatrlar
  • İlaçla  tedavi yapılamayan (ender olarak) hipertiroidi olguları 
  Cerrahi Tedavi Tekniği:
  Sadece tiroid bezinin tek tarafında patoloji olan ve diğer tarafın tamamen normal olduğu iyi huylu tümörlerinde tek taraflı girişim yeterli olacaktır.
  Temel prensip hangi tarafta operasyon yapılıyorsa o taraftaki dokunun tamamının çıkartılmasıdır.
  Tiroid bezi kanserlerinin cerrahi tedavisinde total tiroidektomi (tiroid bezinin hepsinin çıkartılması) uygulanır. Tecrübeli ellerde yapıldığında operasyona bağlı komplikasyonlar (ses tellerini hareket ettiren sinirin yaranması ve ses kısıklığı oluşması ve vücudun kalsiyum dengesinin sağlanmasında önemli rol alan paratiroid bezlerde olabilecek hasarlanma) %1'in altındadır.
  Aynı tiroid lobuna ikinci kez cerrahi girişim gerekirse bu işleme ait riskler 8-10 kat daha fazla olmaktadır.
  Tiroid kanserlerinin tedavisinde sıklıkla boynun yan tarafında yer alan lenf bezlerinin de çıkartılması gerekebilir.
  Tiroid bezinin tamamı çıkartılırsa, ameliyat sonrası kişinin hayatını sürdürmesi için gerekli olan tiroid hormonunu dışardan vermek gerekir. Tiroid hormonu bir ilaç değil, insan vücudunda doğal olarak bulunan bir maddedir. Hap olarak alıdığında, doğru dozda kullanıldığında hiçbir yan etkisiyoktur. Hasta için uygun doz belirlendikten sonra yaşam boyu güvenle kullanılabilir.